Ubezpieczenia mienia

  • Ubezpieczenie domów i mieszkań
  • Ubezpieczenia dla gospodarstw rolnych

 Ubezpieczenie domów i mieszkań

  Zawierając ubezpieczenie domu lub

 mieszkania zapewniasz sobie

 oraz swoim bliskim spokój

 i bezpieczeństwo na wypadek

 zaistnienia zdarzeń losowych m.in. jak:

 pożar, huragan, powódź, zalanie

czy wiele innych nie przewidzianych zdarzeń.

Pamiętaj, twój dom czy mieszkanie kosztowało dużo pieniędzy i wyrzeczeń,

a polisa to tylko część procenta jego wartości, czy warto ryzykować jego utratę?

 Ubezpieczając dom lub mieszkanie Masz możliwość ubezpieczenia ruchomości domowych (np. sprzęt RTV, komputery, AGD), oraz otrzymać dodatkowe zniżki na ubezpieczenie pojazdów.

 Dbaj o swoje bezpieczeństwo, to niewiele kosztuje.


Obowiązkowe ubezpieczenie budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego od ognia i innych zdarzeń losowych.

Ubezpieczenie dotyczy rolników będących osobami fizycznymi  – posiadaczy budynków mieszkalnych i gospodarczych. W przypadku strat wyrządzonych przez żywioł i rozmaite zdarzenia losowe Towarzystwo Ubezpieczeniowe zwraca właścicielom wartość zniszczonego mienia. Warto podkreślić – składki są stosunkowo niskie, natomiast odszkodowanie wypłaca się na realnym poziomie.

 

Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej rolników.


Ubezpieczenie jest obowiązkowe i dotyczy posiadaczy gospodarstw rolnych. Jego przedmiotem jest odpowiedzialność cywilna związana z posiadaniem gospodarstwa rolnego. Ubezpieczenie OC chroni rolnika przed dotkliwymi finansowymi konsekwencjami, które mogą wynikać z różnego rodzaju nieprzewidzianych szkód.


 
 Do kogo skierowane?

 Ubezpieczenie budynków wchodzących w skład

 gospodarstwa rolnego oraz OC Rolnika

 adresowane jest do wszystkich rolników

 będących osobami fizycznymi, zarówno

 posiadaczy, jak współposiadaczy

 gospodarstw rolnych.

 

 

Poza ubezpieczeniami obowiązkowymi, Rolnik może zawrzeć dodatkowe  Ubezpieczenie Agro Casco.

Agro Casco ma za zadanie chronić przed uszkodzeniem lub utratą maszyny rolniczej. Ubezpieczenie zapewnia kompleksową ochronę maszyn w zakresie dostosowanym do zagrożeń występujących podczas ich eksploatacji.

Przedmiotem ubezpieczenia są maszyny rolnicze i sprzęt rolniczy, a w szczególności: kombajny rolnicze, ciągniki, brony i glebogryzarki ciągnikowe, kultywatory, siewniki, żniwiarki, prasy, młockarnie oraz środki transportowe (przyczepy, naczepy, wozy, itp.).

Ubezpieczenie skierowane jest do właścicieli maszyn rolniczych. Umowę ubezpieczenia zawrzeć mogą nie tylko osoby fizyczne, ale także osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej.

 

Powrót do strony głównej